ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Grand Eged Kft. – a továbbiakban: Szolgáltató – által a www.bukolyimarcell.hu weboldalon nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személyt – a továbbiakban: Vevő – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vevő: Vevő jelenti azt a személyt vagy céges végfelhasználót aki, ill. amely a webshop-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webshopon keresztül terméket rendel, vásárol. A jelen Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása a webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A webshop-szolgáltatás igénybe vételével Vevő az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

Szolgáltató adatai

 • Webshop elérhetősége: www.bukolyimarcell.hu
 • Szolgáltató neve (a webshop üzemeltetője): GRAND EGED Kft.
 • Székhelye és postázási címe: 3300 Eger, Szaicz Leó utca 2. fszt. 1.
 • Cégjegyzékszáma: 10-09-033827
 • Adószáma: 24286532-2-10
 • Bankszámlaszám: CIB 10700220-72144464-51100005

Ügyfélszolgálat

 • Levelezési cím: 3300 Eger, Szaicz Leó utca 2. fszt. 1.
 • Telefonszáma: +36 30 481 56 94
 • Központi e-mail címe: hello@bukolyimarcell.hu
 • Az Ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nem üzemel.

Általános rendelkezések

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Szerződési feltételek hatálya

Vevő a weboldalra való belépéssel – akkor is ha nem regisztrált felhasználó – az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vevő nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

A jelen ÁSZF-ben foglaltak 2020. november 10. napjától visszavonásig érvényes. Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

 1. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit, az adott termékhez tartozó ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat. Szolgáltató az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal.
 3. A webshopban található képektől való esetleges eltérésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, de mindent megtesz, hogy a termékképek a valóságot tükrözzék.
 4. Amennyiben a webshopban szereplő információ ésszerű eljárás mellett hiányosnak vagy ellentmondónak tűnik, úgy az Vevő a webshop Ügyfélszolgálatán keresztül köteles tájékoztatást kérni. Ennek elmaradása az Vevő részéről önhibának minősül, és az ezzel összefüggő hátrányos következményekért a felelősség az Ügyfelet terheli.
 5. A weboldal szolgáltatásainak az igénybevételéhez, a böngészéshez külön adatok megadása nem szükséges.
 6. Vevő, a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására és kezelésére a www.bukolyimarcell.hu weboldalt üzemeltető Szolgáltatót bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, szerverein való biztonságos tárolását valamint azt, hogy azokat harmadik személy részére nem adja ki.

A szerződés létrejötte és feltételei

A szerződés a www.bukolyimarcell.hu internetes felületén történő vásárlásnál, a jelen „ÁSZF” elfogadásával jön létre, ami a webshopban történő vásárlás feltétele is egyben.

A megrendelés akkor jön létre, amikor Vevő a megrendelést végső formájában jóváhagyja. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A §-a alapján 18 éven aluliak részére szeszes ital vagy szeszes ital fogyasztásával közvetlenül kapcsolatba hozható termék nem értékesíthető. A jelen szerződési feltételek elfogadásával Vevő kifejezetten megerősíti, hogy 18. életévét betöltötte és jogosult az alkohol tartalmú termék megvásárlására.

Vásárlás menete

A webshopban a vásárlás megkezdéséhez sem regisztráció, sem belépés nem szükséges. A Vevő a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, a termékeket kosarába helyezheti, ezután a kosarába gyűjtött termékeket – a kiszállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatai megadása mellett – megvásárolhatja.

A rendelések feldolgozása, a vevőszolgálati feladatok végzése munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-14 óráig történik. Az ezt követően, illetve szombaton vagy vasárnap, valamint munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása és kiszállításának ügyintézése a következő munkanapon kezdődik meg.

Termékek kiválasztása

A termékek kiválasztása a Boraink menüpontban kikeresett és megjelenített termékekből történik, a termékek adatlapján található „Kosárba rakom” gomb megnyomásával. A gomb előtt található mennyiségi mezőben adható meg a megrendelni kívánt termékek darabszáma. A megrendelés csak akkor véglegesíthető, ha a kosárban legalább 10.000 Ft értékű termék szerepel.

Kosár tartalma

A weboldal kezdőlapján található a „Kosár” ikon, amelynél megtekinthető és módosítható a kosár aktuális állapota, valamint tovább lehet lépni a pénztárhoz, ha a rendelés eléri a minimális mennyiséget.

Pénztár

A megrendeléshez a pénztárnál ki kell tölteni a Vevőre vonatkozó adatokat, illetve kiválasztani a fizetési módot.

Rendeléshez szükséges adatok

– Magánszemély vásárlása esetén: teljes név; irányítószám; település; utca, házszám, telefonszám; e-mail cím; szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel).

– Céges végfelhasználó vásárlása esetén: megrendelő (kapcsolattartó) személy neve, telefonszáma; cégnév; irányítószám; település; utca, házszám; adószám;e-mail cím.

Szolgáltatót az Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

Rendelés visszaigazolása, rendelés módosítása

A 2001. évi CVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően, a megrendelés leadásakor a www.bukolyimarcell.hu webshop szoftvere a Vevő részére a rendelés felvételének a tényéről visszaigazoló e-mailt küld.

Aktív rendelést érintő adatok módosítására a központi e-mail címen (hello@bukolyimarcell.hu) van lehetőség. Kérjük, hogy az ilyen kérést a lehető leghamarabb szíveskedjen jelezni felénk, hivatkozva a megrendelés dátumára és azonosító számára.

Fizetési feltételek

Vevő, a vásárolt áru ellenértékét, a rendelés részleteinél megjelenített és lehetővé tett fizetési módok közül választva egyenlíti ki:

– Fizetés banki átutalással

Vevő, a visszaigazoló e-mailben megadott bankszámlára történő átutalással egyenlíti ki a Grand Eged Kft. részére. Az átutalás közleményében kérjük a rendelési szám feltüntetését.

– Bankkártyás fizetés

Ár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A Szolgáltató a weboldalon megrendelhető termékek ár változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webshop felületén megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Vevő elállhat vásárlási szándékától.

Szállítási feltételek

A www.bukolyimarcell.hu weboldal felületén kiválasztott és megrendelt terméket a Grand Eged Kft., vagy a megbízott futárszolgálati partner szállítja ki a rendelés visszaigazolásban szereplő, az Vevő által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A kiszállítás határideje 5 munkanap. Meghatározott időpontra (napra, órára) történő kiszállítás nem lehetséges. Vevő köteles az áru átvételére a megrendelést teljesítő előállítóval/forgalmazóval külön leegyeztetett napon és időben.

A szállítás díja a 39.000 Ft-ot el nem érő rendelések esetén bruttó 3.750 Ft. A 39.000 Ft-ot meghaladó rendelések esetén a szállítás ingyenes.

A csomag tartalmazza a számlát. Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni. A terméken észlelt sérülés esetén, kérje jegyzőkönyv felvételét és a csomagot ne vegye át. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben a Vevő az általa megrendelt termék(ek)ért a megrendelést visszaigazoló e-mail megküldésétől számított 30 napon belül nem jelentkezik és az árut nem fizeti ki, illetve a futártól nem veszi át, akkor a megrendelést teljesítő előállító/forgalmazó jogosult a megrendeléstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja az Ügyfelet terheli. Újra küldése pedig kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a megrendelés ellenértékét az Vevő előzetesen kiegyenlíti.

A Vevő jogai és kötelességei

 1. Elállás joga

Ha a Vevő fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében.

Az indoklás nélküli elállásra a Vevőnek az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére, melyet egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján tehet meg.

Kérjük, írásos nyilatkozatát, az elállás tárgyát képező termékkel együtt, küldje meg a Szolgáltató postacímére ajánlott küldeményként, hogy a postára adás dátumát igazolni tudja.

Az elállás tényét legegyszerűbben, a Szolgáltató e-mail címére küldött elektronikus levélben tudja közölni. Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonhívás időpontját.

Amennyiben a Vevő eláll a vásárlási szerződéstől, a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült közvetlen költségeket. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vevő által utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni!

Szolgáltató kizárólag eredeti, sérülésmentes termék visszaszolgáltatása, és a számla ellenében köteles a teljes vételárat a fogyasztó részére megtéríteni. A termék, a számla sérüléséből, hiányzásából eredő költségek a Vevőt terhelik.

Bizonyos esetekben – a Kormányrendelet előírása szerint – a Vevőt nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző̋ termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a Vevő ebben az esetben is élhet elállási jogával.)

A csomag, Szolgáltatóhoz való beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.)

Szolgáltató, a Vevő által kifizetett összeget – ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült egyéb költséget is – haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Vevő részére visszatéríti, amennyiben Vevő az elállás jogával él és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.

Áru visszajuttatása a következő postacímre lehetséges:

Grand Eged Kft.

3300 Eger, Szaicz Leó utca 2. fszt. 1.

 1. Szolgáltató esetleges kára

Amennyiben a visszahozott/visszaküldött áruról bizonyossággal megállapítható, hogy károsodott és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat, vagy a Vevő nem megfelelően gondos árukezelése miatt következett be, a fenti rendelet értelmében, a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését Szolgáltató követelheti a Vevőtől.

 1. Szavatosság

Szolgáltató szavatossági felelősségére a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Részletes tájékoztató a 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján.

Szolgáltató vállalja a jogszabály által előírt kellék-, és termékszavatosságot azzal, hogy a jelen Webshop termékeihez jótállás nem kapcsolódik. A vásárlási szerződés határozott időre szól és a megrendelés teljesülésével megszűnik. A szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Termékszavatosság

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Cseregarancia

Ha a termék bizonyítottan hibás, arra Szolgáltató visszafizetést vagy cseregaranciát vállal, amely magában foglalja a szállítási költség visszafizetését vagy új termék ingyenes küldését.

 1. Vevői reklamáció érvényesítése

Vevő jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni a Szolgáltatóhoz. A reklamációt Szolgáltató 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni. A Vevői panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése Szolgáltatónál, ill. Szolgáltató elérhetőségein történik. Szolgáltató ezzel kapcsolatos elérhetőségei: Levelezési cím: 3300 Eger, Szaicz Leó utca 2. fszt. 1. ; E-mail: hello@bukolyimarcell.hu; Telefon: +36 30 4815694

Adatvédelem

Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Kizárólag a megrendelt áruk kiszállítása érdekében Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a megrendelt terméket előállító/forgalmazó cég rendelkezésére: átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

– A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az EurópaiParlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

– Az elektronikus Kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

– A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A személyes adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztató az Adatkezelési szabályzat linkre kattintva érhető el.

Záró rendelkezések

Jelen feltételekről írásba foglalt szerződés nem születik, az kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, azt Szolgáltató nem iktatja. A jelen ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató a www.bukolyimarcell.hu weboldalon a webshop-szolgáltatást biztosítja, illetve a megszűnés előtt kezdődő, de még lezáratlan ügyekre, azok lezárásáig. Vevő bármikor kérheti a szerződés azonnali hatályú megszüntetését, amennyiben nincs folyamatban tranzakció és egyik Fél részéről sem áll fenn követelés. A szerződés nyelve: magyar, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató a webshop működésével, megrendelési és szállítási folyamattal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén, a megadott elérhetőségeken rendelkezésére áll.

Szolgáltató fenntart minden jogot a www.bukolyimarcell.hu weboldal, illetve annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a www.bukolyimarcell.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Szolgáltató a szerződés előtti tájékoztatási kötelezettségének jelen ÁSZF-ben, illetve a megrendelés visszaigazolásakor tesz eleget.

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http:// www.bukolyimarcell.hu/

Eger, 2020. november 10.

Grand Eged Kft.